Prihlásiť sa
PRIHLÁSENIE

Slovenština
  • Česky
  • English
  • Polski
  • Hungary
  • USA
EUR
0
0 Košík je prázdny
Objednávky a doprava Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

ANAFRA s.r.o., so sídlom 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4,  IČO: 26878291, DIČ: CZ26878291, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 250434 (ďalej len Správca), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len Nariadenie) spracováva nižšie uvedené údaje.

Meno a priezvisko
Názov spoločnosti
Mailovú adresu
Telefónne číslo
IČO, DIČ
Cookies
IP adresu

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom ponuky tovaru alebo služieb, uzatvárania a plnenia zmluvných záväzkov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu troch rokov.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné spracovať na základe oprávneného záujmu za účelom rozosielania newsletterov na klientov spoločnosti ANAFRA s.r.o. a tieto údaje budú Správcom spracované po dobu troch rokov.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou ANAFRA s.r.o., teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať i nižšie uvedení spracovatelia.

Poskytovateľ webového rozhrania
Poskytovateľ informačného systému
Poskytovateľ marketingového softwaru
Poskytovateľ služby
Poskytovateľ aplikácie
Poskytovateľ služieb k rozosielaniu tlače
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

V prípade cookies Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nižšie uvedené súbory cookies.

Nutné cookies

Proti zbieraniu osobných údajov má užívateľ možnosť vzniesť námietku s nesúhlasom, a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@anafra.cz alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať i nižšie uvedení spracovatelia.

Poskytovateľ softwaru MailerLite

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte nasledujúce práva.

Vzniesť námietku
Požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
Požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov
Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania
Požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov
Na prenositeľnosť údajov
V prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Change geographic locations?

Based on your location we recommend switching to our US site to receive better prices for goods and shipping as well as faster shipping.

1